Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

webpage in English
webpage in English
Corel Website Creator X6

Χριστίνα Γιαρμά

webpage in English

λέκτορας

σπουδές

Δίπλωμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 2002

Πτυχίο:    Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. 2008

Διδακτορικό: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 2010

διδασκαλία

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:
    Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

  • Ειδικά Θέματα Οικοδομικής των Ιστορικών Κατασκευών

ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Οικοδομική και Φυσική Κτιρίων
  • Μεταφορά υγρασίας και θερμότητας στα κτιριακά στοιχεία
  • Επίδραση της υγρασίας στην ενανθράκωση του σκυροφέματος
  • Επίδραση της πλαγίως πίπτουσας βροχής στα κτιριακά στοιχεία
  • Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων

επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Giarma C., Proposal of an empirical relationship for moisture storage function of  concrete Bauphysik, 2010, 32 (3), pp. 160-166.

Giarma C. A method for concrete building components’ hygrothermal analysis - the computational tool ΥΜΘΥΣ’, International Review of Civil Engineering (I.RE.C.E.), 2010, 1 (3), July issue, pp. 225-237.

Giarma C. and Aravantinos D., Εstimation of building components’ exposure to moisture in Greece based on wind, rainfall and other climatic data, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2011, 99 (2-3), pp. 91-102.

Giarma C. Εstimation of carbonation depth based on hygrothermal calculations, ACI Materials Journal, 2011, 108 (2), pp. 209-218.

Giarma C. and Aravantinos D.,On building components’ exposure to driving rain in Greece, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014, 125, pp. 133-145.

επικοινωνία

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Πολυτεχνική Σχολή
Τ.Θ. 429, 541 24, Θεσσαλονίκη
 
Τηλ     2310 995412
Fax.     2310 995603
email: chgiarma@civil.auth.gr

Αρχική   Προσωπικό   Εκπαίδευση   Έρευνα   Σύνδεσμοι   Δημοσιεύσεις