Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

webpage in English
webpage in English

προγράμματα υπο εξέλιξη

webpage in English
1

Energy Efficient Ventilated Facades
for Optimal Adaptability in the refurbishment of buildings

Έναρξη: 01/01/2015, Διάρκεια: 42 μήνες

Πλαίσιο:

Δράση:

Horizon 2020

Eeb-02-2014: Adaptable envelopes integrated in building refurbishment projects

επιστημονικώς υπεύθυνος:

Δ. Μπίκας

Το πρόγραμμα E2VENT στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργειακά αποδοτικής αεριζόμενης όψης κτιρίου, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων. Στο πλαίσιο του E2VENT μελετάται, αναπτύσσεται και βελτιστοποιείται ένα σύστημα δικέλυψης αεριζόμενης όψης εξοπλισμένο με εναλλάκτη θερμότητας και υλικά αλλαγής φάσης το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλές παραμέτρους του ενεργειακού σχεδιασμού και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Το σύστημα θα είναι σε θέση να καλύπτει τους υφιστάμενους εθνικούς κανονισμούς αλλά και αυστηρά πρότυπα όπως τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, το πρότυπο Passive House κ.α.

ιστοσελίδα προγράμματος:

http://www.e2vent.eu/