Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

webpage in English
webpage in English

Εκπαιδευτικοί - ερευνητικοί φορείς / συνεργάτες

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
webpage in English

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ)

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ)

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Οργανισμοί

Ελληνικό συμβούλιο αειφόρου δόμησης και κατασκευών

Ελληνικό συμβούλιο αειφόρου δόμησης και κατασκευών

Ελληνικό παράρτημα ASHRAE

Ελληνικό παράρτημα ASHRAE

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας