Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

webpage in English
webpage in English

πρόσφατο δημοσιευμένο έργο

webpage in English
 • Θ.Θεοδοσίου, Φυτεμένα δώματα και ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων, 2η Τεχνική ημερίδα στη Βόρειο Ελλάδα, «Ενέργεια στα κτίρια.», Οργάνωση: Ελληνικό παράρτημα ASHRAE, ΤΕΕ-ΤΚΜ, 9 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη
 • Δ.Μπίκας, Σύνθεση δομικών στοιχείων με εφαρμογή κριτηρίων ολοκληρωμένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασμού κύκλου ζωής, 2η Τεχνική ημερίδα στη Βόρειο Ελλάδα, «Ενέργεια στα κτίρια.», Οργάνωση: Ελληνικό παράρτημα ASHRAE, ΤΕΕ-ΤΚΜ, 9 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη
 • K.J. Kontoleon, Glazing solar heat gain analysis and optimization at varying orientations and placements in aspect of distributed radiation at the interior surfaces, Applied Energy, 144 (0) (2015) 152-164.
 • K. Tsikaloudaki, K. Laskos, T. Theodosiou, D. Bikas, The energy performance of windows in Mediterranean regions, Energy and Buildings, 92 (2015) 180-187.
 • Φ.Γαϊτάνης, Κ. Κατσιφαράκης, Δ.Μπίκας, Οικονομοτεχνική βελτιστοποίηση συνδυασμού κατακόρυφου συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και συμβατικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 385-394
 • Π. Χαστάς, Δ. Μπίκας, Περιβαλλοντική αξιολόγηση τυπικών κατασκευαστικών λύσεων σε κτίρια κατοικίας, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 901-910
 • Δ. Αραβαντινός, Κ. Τσικαλουδάκη, Δ. Μπίκας , Η επίδραση των θερμογεφυρών στις θερμικές απώλειες από το κέλυφος του κτιρίου, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 1167-1178
 • Φ. Γαϊτάνης, Δ. Μπίκας, Κ. Κατσιφαράκης, Διερεύνηση της ενεργειακής συμπεριφοράς ιστορικού κτιρίου με τη χρήση των λογισμικών Τεε-Κενακ και Retscreen 4, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 1179-1189
 • Δ. Αραβαντινός, Θ. Θεοδοσίου, Χρ. Καλογήρου, Προσδιορισμός των ορίων για την αποφυγή εκδήλωσης επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών βάσει των μέγιστων αποδεκτών τιμών των συντελεστών θερμοπερατότητας του Κ.Εν.Α.Κ,  10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ 1137-1146
 • Κ. Τσικαλουδάκη, Θ. Θεοδοσίου, Δ. Αραβαντινός, Προσεγγιστική εκτίμηση του μεγέθους των θερμογεφυρών στο κτιριακό κέλυφος, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ 1157-1166
 • Κ. Ορδουμποζάνης, Θ. Θεοδοσίου, Δ. Μπούρης, Συνδιασμένο σύστημα αντλίας θερμότητας με αδιαφανή υβριδικά αεριζόμενη δικέλυφη φωτοβολταική όψη, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ 1211-1220
 • Α. Μιχόπουλος, Β. Βούλγαρη, Α. Τσικαλουδάκη, Θ. Ζαχαριάδης, Ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση συστημάτων αβαθούς  γεωθερμίας σε κτίρια του τριτογενούς τομέα, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ 447-459
 • Α. Γαγλία, Α. Τσικαλουδάκη, Κ. Λάσκος, Β. Διαλυνάς, Επιδράσεις της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ στην ενεργειακή απόδοση των ελληνικών κατοικιών, 10° Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ 1075-1084
 • T.G.Theodosiou, D.Aravantinos, E.Tsikaloudaki, Thermal behaviour of a green vs a conventional roof under Mediterranean climate conditions, International Journal of Sustainable Energy, Vol 33,1,2014, pages 227-241
 • D.K.Bikas, D.G.Aravantinos, K.G. Tsikaloudaki, T.G. Theodosiou, K.J. Kontoleon, Exploring the synergies among the energy, hygrothermal, fire and environmental performances of building elements, ASHRAE, Energy in Buildings, International conference of ASHRAE, Athens, 15 Nov. 2014,
 • T.G.Theodosiou, A.G.Tsikaloudaki ,D.K.Bikas, D.Aravantinos, K.Kontoleon, Assessing the use of simplified and analytical methods for approaching thermal bridges with regard to their impact on the thermal performance of the building envelope, World Sustainable Building 2014, Barcelona, October 28-30, 2014
 • A.G.Tsikaloudaki, K.Laskos, T.G.Theodosiou, D.K.Bikas, A scheme for the energy performance and rating of windows in Europe, World Sustainable Building 2014, Barcelona, October 28-30, 2014
 • K.Tsikaloudaki, T.Theodosiou, K.Kontoleon, D.Aravantinos, D.Bikas, Quantifying the thermal bridging effect with regard to the faηade’s configuration, Places and technologies 2014, 3-4 April, Belgrade, 3-4 April 2014
 • T.G.Theodosiou, A.G.Tsikaloudaki, D.K.Bikas, Thermal bridging analysis on cladding systems for building facades, Civil Engineering for Sustainability and Resilience International Conference, CESARE ’14, Amman, Jordan, 24-27 April 2014
 • K. Georgiadis D.K.Bikas, D.Aravantinos,  A.G.Tsikaloudaki, T.G.Theodosiou ,Assessment of walls’ thermal response from a proportional and a relative point of view, Civil Engineering for Sustainability and Resilience International Conference, CESARE ’14, Amman, Jordan, 24-27 April 2014
 • D.K.Bikas, D.Aravantinos,  A.G.Tsikaloudaki, T.G.Theodosiou, K.Kontoleon, The Synergy project: A study of high energy-efficient building elements assesses under integrated protection criαteria and life cycle design aspects, Civil Engineering for Sustainability and Resilience International Conference, CESARE ’14, Amman, Jordan, 24-27 April 2014