Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

webpage in English
webpage in English

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων ιδρύθηκε το 1958. Αποτελεί μετεξέλιξη του Εργαστηρίου Οικοδομικής και Δομησίμων Υλικών της αντίστοιχης Έδρας της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., η οποία ιδρύθηκε το  1955 με τον ιδρυτικό νόμο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Στις δύο πρώτες δεκαετίες της πορείας της η τότε έδρα  είχε ως κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο την οικοδομική των κατασκευών, τα δομικά υλικά και τις τεχνικές εφαρμογής τους. )


Αργότερα, και ιδίως στη δεκαετία του 1980, όταν άρχισαν να διαμορφώνονται οι δύο εργαστηριακοί χώροι με ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα, το μετεξελιγμένο Εργαστήριο Οικοδομικής, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του, ασχολήθηκε και με θέματα φυσικής των κατασκευών και ενεργειακής  συμπεριφοράς των κτιρίων. Δημιουργήθηκε έτσι το πρώτο πανεπιστημιακό εργαστήριο οικοδομικής και δομικής φυσικής του ελλαδικού χώρου.


 Στις δύο τελευταίες κυρίως δεκαετίες το εργαστήριο ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στους τομείς του τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι επιστημονικές περιοχές που καλύπτει είναι:

• η μεθοδολογία κατασκευής κτιριακών έργων και εσωτερικών εγκαταστάσεων,
• ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός,
• η μελέτη και η εφαρμογή των αρχών της δομικής φυσικής,
• ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων και η εξοικονόμηση ενέργειας,
• η ανάλυση του κύκλου ζωής των κατασκευών,
• η πυρασφάλεια και η πυροπροστασία των κατασκευών,
• η προκατασκευή και η βιομηχανοποιημένη δόμηση,
• καθώς και η συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίων.

Το εργαστήριο συμμετέχει στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη διδασκαλία τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει στο ενεργητικό του τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων επάνω σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
Παράλληλα, τα μέλη του συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχουν έντονη παρουσία σε διεθνή συνέδρια και οργανισμούς.

Αρχική   Προσωπικό   Εκπαίδευση   Έρευνα   Σύνδεσμοι   Δημοσιεύσεις 
webpage in English